Valné zhromaženie dňa 28.3.2020 ZRUŠENÉ! - viac informácií tu

Vítame Vás na stránke Lesnej spoločnosti MEĽUCH p. s. Svinia. Jej prostredníctvom by sme chceli podielnikom spoločenstva predstaviť činnosť lesnej spoločnosti a poskytnúť základné informácie z jej histórie ako aj súčasnosti a umožniť prístup k základným dokumentom spoločnosti.

Výbor spoločnosti privíta každú aktivitu členov, pripomienky a námety vedúce k vylepšeniu stránky, ako aj činnosti spoločenstva.

Orgány spoločnosti

Výbor lesnej spoločnosti:

 • Miroslav Miščák - predseda
 • Agnesa Uličná – podpredseda
 • Ľuboš Mižák – člen
 • Pavol Kollár – člen
 • Vincent Novotný – člen

Dozorná rada spoločnosti:

 • PaeDr. Viera Miščáková – predseda
 • Helena Madzíková – člen
 • Ing. František Kundrát – člen

Fotogaléria

Kontakt

 • Hlavná 85/8, 082 32 Svinia
 • Miroslav Miščák +421 905 860 437
 • meluchaspol@gmail.com
 • IČO: 42345766 | DIČ: 2024045243